Životopis

Jitka Škápíková

Původně studovala herectví na JAMU v Brně. Poté strávila čtyři roky v angažmá v tehdejším Státním divadle v Brně jako sólistka zpěvohry. Po revoluci se vrátila na akademii, ukončila studium herectví s titulem bakalář a plynule navázala studiem oboru Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika v ateliéru Prof. Antonína Přidala. Po promoci v roce 1996 nastoupila do Českého rozhlasu v Praze, kde pracovala až do roku 2010 jako dramaturg a redaktor dokumentárních a literárně-dramatických pořadů na stanicích Český rozhlas 3 – Vltava a Český rozhlas 2 – Praha.

Od září 2010 krátce pracovala v skladatelství XYZ ve funkci product manager – audio. V její práci se zde pojila role dramaturgyně a režisérky zvukových knih.

Od roku 2011 je ve svobodném povolání a stěžejní část její tvorby zaujímá režie audioknih pro vydavatelství OneHotBook. Je autorkou několika desítek adaptací i původních her pro děti i dospělé, realizovaných Českým rozhlasem, bezpočtu rozhlasových dokumentů, za které obdržela řadu cen v celostátních i mezinárodních soutěžích /např. Prix Bohemia Radio, Prix Futura Äke Blömström, opakovaně ocenění v soutěži Report…/

Zároveň soustavně a pravidelně spolupracuje s Českou televizí na pořadech různých žánrů pro děti i dospělé.

Je autorkou scénářů několika divadelních inscenací. Vydala několik knih v nakladatelstvích Mladá fronta, XYZ, Československý spisovatel a Malý princ.